نوید ایزد

نوید ایزد

مدرس خلاقیت موسیقی

تحصیلات :
کارشناسی ارشد موسیقی

سوابق تدریس دانشگاهی:

برنامه آموزشی سی رنگ

30

تعداد جلسات

45

مجموع ساعات

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد کلاسها و مشاوره ثبت نام با ما تماس بگیرید.