مهدی قدمیان

مهدی قدمیان

مدرس معارف اسلامی

تحصیلات :
کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

سوابق تدریس دانشگاهی:
مؤلف کتاب معارف خیلی سبز، مؤلف کتاب قلم چی آبی، مؤلف کتاب کپی برابر سبز

برنامه آموزشی سی رنگ

30

تعداد جلسات

45

مجموع ساعات

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد کلاسها و مشاوره ثبت نام با ما تماس بگیرید.