محمد مالک

محمد مالک

مدرس زبان انگلیسی

تحصیلات :
فوق لیسانس زبان انگلیسی

سوابق تدریس دانشگاهی:

برنامه آموزشی سی رنگ

30

تعداد جلسات

45

مجموع ساعات

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد کلاسها و مشاوره ثبت نام با ما تماس بگیرید.