حامد امرائی

حامد امرائی

مدرس خلاقیت نمایشی

تحصیلات :
کارشناسی ارشد سینما

سوابق تدریس دانشگاهی:

برنامه آموزشی سی رنگ

30

تعداد جلسات

45

مجموع ساعات

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد کلاسها و مشاوره ثبت نام با ما تماس بگیرید.