امیرمهدی نجومیان

امیرمهدی نجومیان

مدیریت آموزشگاه سی رنگ

تحصیلات :
فوق لیسانس ریاضی

سوابق تدریس دانشگاهی:
مدرس درک عمومی ریاضی و فیزیک و ترسیم فنی

برنامه آموزشی سی رنگ

30

تعداد جلسات

45

مجموع ساعات

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد کلاسها و مشاوره ثبت نام با ما تماس بگیرید.