میلاد مطلبی

میلاد مطلبی

مدرس ادبیات فارسی

تحصیلات :
کارشناس ارشد حقوق بین الملل

سوابق تدریس دانشگاهی:

برنامه آموزشی سی رنگ

35

تعداد جلسات

50

مجموع ساعات

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد کلاسها و مشاوره ثبت نام با ما تماس بگیرید.