فرید رزاقی

فرید رزاقی

مدرس خلاقیت تصویری

تحصیلات :
کارشناسی ارشد گرافیک

سوابق تدریس دانشگاهی:

برنامه آموزشی سی رنگ

30

تعداد جلسات

45

مجموع ساعات

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد کلاسها و مشاوره ثبت نام با ما تماس بگیرید.