سالار صالحیه

سالار صالحیه

مدرس تاریخ هنر ایران و جهان

تحصیلات :
دکترا پژوهش هنر

سوابق تدریس دانشگاهی:
تألیف کتاب تست درک عمومی هنر

برنامه آموزشی سی رنگ

30

تعداد جلسات

45

مجموع ساعات

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد کلاسها و مشاوره ثبت نام با ما تماس بگیرید.