علی بهرامی نسب

علی بهرامی نسب

مدرس زبان عربی

تحصیلات :
کارشناسی ارشد حقوق

سوابق تدریس دانشگاهی:

برنامه آموزشی سی رنگ

30

تعداد جلسات

45

مجموع ساعات

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد کلاسها و مشاوره ثبت نام با ما تماس بگیرید.