حامد امرائی

حامد امرائی

مدرس خلاقیت نمایشی

تحصیلات :
کارشناسی ارشد سینما

سوابق تدریس دانشگاهی:

داریوش امیری کاشانی

داریوش امیری کاشانی

مدرس خواص مواد

تحصیلات :

سوابق تدریس دانشگاهی:

نوید ایزد

نوید ایزد

مدرس خلاقیت موسیقی

تحصیلات :
کارشناسی ارشد موسیقی

سوابق تدریس دانشگاهی:

علی بهرامی نسب

علی بهرامی نسب

مدرس زبان عربی

تحصیلات :
کارشناسی ارشد حقوق

سوابق تدریس دانشگاهی:

فرید رزاقی

فرید رزاقی

مدرس خلاقیت تصویری

تحصیلات :
کارشناسی ارشد گرافیک

سوابق تدریس دانشگاهی:

سالار صالحیه

سالار صالحیه

مدرس تاریخ هنر ایران و جهان

تحصیلات :
دکترا پژوهش هنر

سوابق تدریس دانشگاهی:
تألیف کتاب تست درک عمومی هنر

مهدی قدمیان

مهدی قدمیان

مدرس معارف اسلامی

تحصیلات :
کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

سوابق تدریس دانشگاهی:
مؤلف کتاب معارف خیلی سبز، مؤلف کتاب قلم چی آبی، مؤلف کتاب کپی برابر سبز

محمد مالک

محمد مالک

مدرس زبان انگلیسی

تحصیلات :
فوق لیسانس زبان انگلیسی

سوابق تدریس دانشگاهی:

میلاد مطلبی

میلاد مطلبی

مدرس ادبیات فارسی

تحصیلات :
کارشناس ارشد حقوق بین الملل

سوابق تدریس دانشگاهی:

امیرمهدی نجومیان

امیرمهدی نجومیان

مدیریت آموزشگاه سی رنگ

تحصیلات :
فوق لیسانس ریاضی

سوابق تدریس دانشگاهی:
مدرس درک عمومی ریاضی و فیزیک و ترسیم فنی