تینا احمدی
تینا احمدی رتبه 9 گرافیک دانشگاه هنر
سحر افشار
سحر افشار رتبه 6 صنایع دستی دانشگاه هنر
مهدیه امامی
مهدیه امامی رتبه 93 رشته ی نمایش
نوید ایزد
نوید ایزد رتبه 13 آهنگسازی دانشگاه تهران
فاطیما بهارمست
فاطیما بهارمست رتبه 60 نمایش دانشگاه تهران
کتایون پرمر
کتایون پرمر رتبه 10 عکاسی دانشگاه هنر
فائزه تهرانی
فائزه تهرانی رتبه 14 گرافیک دانشگاه تهران
طلیعه جعفری
طلیعه جعفری رتبه 93 صنایع دستی الزهرا
مهرانه حاجی هاشمی
مهرانه حاجی هاشمی رتبه 107 نقاشی دانشگاه الزهرا
سمن شیخی
سمن شیخی رتبه 8 نمایش دانشگاه هنر
صبا صفائی
صبا صفائی رتبه 32 نوازندگی دانشگاه هنر
ستاره صمدی
ستاره صمدی رتبه 89 ادبیات نمایشی دانشگاه هنر
یاسمن فرازان
یاسمن فرازان رتبه 1 طراحی صنعتی دانشگاه تهران
مریم قربانی
مریم قربانی رتبه 9 کارگردانی دانشگاه هنر
اشکان قلی پور
اشکان قلی پور رتبه 1 سینما دانشگاه هنر
ایلیا گیاهچی
ایلیا گیاهچی رتبه 32 بازیگری - کارگردانی دانشگاه تهران
مهسا معصومی
مهسا معصومی رتبه 34 نقاشی دانشگاه تهران
سارینا نامی
سارینا نامی رتبه 11 مجسمه سازی دانشگاه تهران
سوگل نظری
سوگل نظری رتبه 41 عکاسی دانشگاه تهران
کیمیا نیکپور
کیمیا نیکپور رتبه 50 ادبیات نمایشی دانشگاه هنر

شما هم میتوانید یکی

از رتبه های برتر کنکور

باشید