منابع عمومی کنکور هنر چیست؟

منابع عمومی بر اساس آخرین اعلام سازمان سنجش به شرح زیر می باشد: زبان و ادبیات فارسی = فارسی (1) ، فارسی (2) ، فارسی (3) / عربی = عربی، زبان قران (1) ، عربی، زبان قران (2) ، عربی، زبان قران (3) / فرهنگ و معارف اسلامی = دین و زندگی (1) ، دین و زندگی (2) ، دین و زندگی (3) / زبان انگلیسی = انگلیسی (1) ، انگلیسی (2) ، انگلیسی (3)

منابع تخصصی کنکور هنر چیست؟

بخشی از سوال های تخصصی گروه آزمایشی هنر در نظام جدید آموزشی 3-3-6 از کتاب های: مبانی هنرهای تجسمی، طراحی 1، طراحی 2، آشنایی با بناهای تاریخی، خط در گرافیک، ترسیم فنی و نقشه کشی، کارگاه نقاشی، عکاسی 1، عکاسی 2، طراحی اندام و لباس، کارگاه طراحی نقوش سنتی 1، حجم سازی 1، آشنایی با صنایع دستی ایران 1، مبانی نظری و ساختار موسیقی ایرانی، شناخت سازهای ارکستر سمفونیک 1، شناخت سازهای ارکستر سمفونیک 2، سازشناسی ایرانی، شناخت مواد و مصالح، کاربرد رایانه در نقشه کشی، حجم شناسی و ماکت شناسی، پایه و اصول صفحه آرایی، مبانی تصویرسازی، اصول و مبانی طراحی صحنه، اصول و مبانی ماسک و گریم، طراحی خواهد شد.