شما می توانید از طریق لینک زیر نتایج نهایی آزمون سراسری 97 را مشاهده نمایید.

http://92.242.195.146/RSSar97Final/

تاریخ انتشار خبر: پنجشنبه 22 شهریور 1397