اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره اعلام اسامي معرفي شدگان چندبرابر ظرفيت رشته‌هاي تحصيلي پرديس‌هاي دانشگاه فرهنگيان در مرحله تكميل ظرفيت آزمون سراسري سال 1398
 • قابل توجه داوطلبان آزمونهای سراسری
 • اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درخصوص اعلام اصلاحات در دفترچه راهنمای ثبت‌نام در آزمون سراسري سال 1399 و تمديد مهلت ثبت نام
 • اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره مرحله تكميل ظرفيت پرديس‌هاي دانشگاه فرهنگيان آزمون سراسري سال 1398
 • اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص تغییر کد کتاب تاریخ اسلام (2) پایه یازدهم دیپلم علوم و معارف اسلامی نظام 3-3-6 از منابع آزمون سراسری سال 1399
 • راهنماي ثبت نام و شرکت در آزمون سراسري ورود به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی سال1399
 • "/> اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره اعلام اسامي معرفي شدگان چندبرابر ظرفيت رشته‌هاي تحصيلي پرديس‌هاي دانشگاه فرهنگيان در مرحله تكميل ظرفيت آزمون سراسري سال 1398
 • قابل توجه داوطلبان آزمونهای سراسری
 • اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درخصوص اعلام اصلاحات در دفترچه راهنمای ثبت‌نام در آزمون سراسري سال 1399 و تمديد مهلت ثبت نام
 • اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره مرحله تكميل ظرفيت پرديس‌هاي دانشگاه فرهنگيان آزمون سراسري سال 1398
 • اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص تغییر کد کتاب تاریخ اسلام (2) پایه یازدهم دیپلم علوم و معارف اسلامی نظام 3-3-6 از منابع آزمون سراسری سال 1399
 • راهنماي ثبت نام و شرکت در آزمون سراسري ورود به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی سال1399
 • "/>

  راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون سراسری ورود به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی سال 1399

  تاریخ انتشار خبر: شنبه 2 فروردین 1399