زمان برگزاری آزمون های آزمایشی کنکور هنر ۱۴۰۰

تاریخ و زمان برگزاری آزمون های آزمایشی مرحله ای و جامع کنکور سراسری کارشناسی هنر ۱۴۰۰ به شرح زیر می باشد.

هنرجویان حضوری آموزشگاه سی رنگ و آس “آنلاین سی رنگ” و همچنین شعبه ها و نمایندگی های مجموعه در سایر مدارس و مؤسساتِ شهرها و استان ها که بسته های مشاوره و آزمون را تهیه کرده اند نیازی به ثبت نام مجدد نداشته و آزمون ها طبق زمان بندی مشخص شده در ساعت و زمان مقرر به صورت حضوری یا آنلاین با هماهنگی ستادهای اجرایی برگزار خواهد شد.

تمام تلاش ما این است که تمامی آزمون ها بدون هیچ تغییری در تاریخ و زمان مقرر برگزار شود و آموزشگاه سی رنگ هیچ گونه مسئولتی در برابر عوامل بیرونی (ازجمله بلایای طبیعی، قطعی سراسری اینترنت، جنگ و …) که باعث تغییر یا لغو آزمون ها گردد را ندارد.

شماره آزمون

ثبت نام

برگزاری

ساعت

مرحله ای شماره یک

۱۳۹۹/۰۷/۲۳

۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱۴:۰۰

مرحله ای شماره دو

۱۳۹۹/۰۸/۱۹

۱۳۹۹/۰۸/۲۴

۱۴:۰۰

مرحله ای شماره سه

۱۳۹۹/۰۹/۲۴

۱۳۹۹/۰۹/۲۹

۱۴:۰۰

مرحله ای شماره چهار

۱۳۹۹/۱۱/۱۳

۱۳۹۹/۱۱/۱۸

۱۴:۰۰

مرحله ای شماره پنج

۱۳۹۹/۱۲/۱۸

۱۳۹۹/۱۲/۲۳

۱۴:۰۰

جامع شماره یک

۱۴۰۰/۰۱/۲۳

۱۴۰۰/۲/۰۴

۱۴:۰۰

جامع شماره دو

۱۴۰۰/۰۲/۱۳

۱۴۰۰/۰۲/۱۸

۱۴:۰۰

جامع شماره سه

۱۴۰۰/۰۳/۱۷

۱۴۰۰/۰۳/۲۲

۱۴:۰۰