کنکور هنر ۱۴۰۰ با سی رنگ

 

به آس (آنلاین سی رنگ) خوش آمدید

دانلود جزوه

برای دانلود جزوه ها و ویدئو های ضبط شده کلاس ها باید از طریق لینک زیر به پورتال دانلود باکس وارد شوید.

جزوه های درس ترسیم فنی و درک عمومی ریاضی و فیزیک یک روز قبل از شروع هر کلاس در اختیار شما برای دانلود قرار خواهد گرفت. ترجیحا آن ها را پرینت نموده و در مدت زمان برگزاری کلاس همراه داشته باشید.

باقی دروس جزوه ی اختصاصی نخواهند داشت و بنا به صلاحدید اساتید پس از برگزاری کلاس در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

باکس کنکور هنر

باکس

برنامه آموزشی کوتاه مدت سی رنگ

 

در ۲۷ جلسه ۳ ساعته

۷ درس تخصصی کنکور هنر را

همراه با بهترین و با سابقه ترین اساتید

مطالب مهم و پر تکرار کنکور هنر را از نو

آموزش داده و جمع بندی می نماییم

 

تاریخ
روز و ساعت کلاس
نام درس
مدرس
۷ اسفند ۱۳۹۹
پنج شنبه، ساعت ۱۵
ترسیم فنی
مهندس امیرمهدی نجومیان
۸ اسفند ۱۳۹۹
جمعه، ساعت ۱۱
درک عمومی ریاضی فیزیک
مهندس امیرمهدی نجومیان
۱۱ اسفند ۱۳۹۹
دوشنبه، ساعت ۱۰
خلاقیت موسیقی
کیارش خداشناس
۱۴ اسفند ۱۳۹۹
پنج شنبه، ساعت ۱۵
ترسیم فنی
مهندس امیرمهدی نجومیان
۱۵ اسفند ۱۳۹۹
جمعه، ساعت ۱۱
درک عمومی ریاضی فیزیک
مهندس امیرمهدی نجومیان
۱۶ اسفند ۱۳۹۹
شنبه، ساعت ۱۰
خلاقیت موسیقی
کیارش خداشناس
۲۱ اسفند ۱۳۹۹
پنج شنبه، ساعت ۱۵
ترسیم فنی
مهندس امیرمهدی نجومیان
۲۲ اسفند ۱۳۹۹
جمعه، ساعت ۱۱
درک عمومی ریاضی فیزیک
مهندس امیرمهدی نجومیان
۲۳ اسفند ۱۳۹۹
شنبه، ساعت ۱۰
خلاقیت موسیقی
کیارش خداشناس
۱۹ فرودین ۱۴۰۰
پنج شنبه، ساعت ۱۰:۳۰
خلاقیت تصویری و تجسمی
فرید رزاقی
۲۰ فروردین ۱۴۰۰
جمعه، ساعت ۱۰
درک عمومی هنر
دکتر مجید آزادبخت
۲۰ فروردین ۱۴۰۰
جمعه، ساعت ۱۶
خواص مواد
نوید ایزدگشسب
۲۱ فرودین ۱۴۰۰
شنبه، ساعت ۹:۳۰
خلاقیت نمایشی
حامد امرایی
۲۶ فروردین ۱۴۰۰
پنج شنبه، ساعت ۱۰:۳۰
خلاقیت تصویری و تجسمی
فرید رزاقی
۲۷ فروردین ۱۴۰۰
جمعه، ساعت ۱۰
درک عمومی هنر
دکتر مجید آزادبخت
۲۷ فروردین ۱۴۰۰
جمعه، ساعت ۱۶
خواص مواد
نوید ایزدگشسب
۲۸ فروردین ۱۴۰۰
شنبه، ساعت ۹:۳۰
خلاقیت نمایشی
حامد امرایی
۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
پنج شنبه، ساعت ۱۰:۳۰
خلاقیت تصویری و تجسمی
فرید رزاقی
۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
جمعه، ساعت ۱۰
درک عمومی هنر
دکتر مجید آزادبخت
۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
جمعه، ساعت ۱۶
خواص مواد
نوید ایزدگشسب
۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
شنبه، ساعت ۹:۳۰
خلاقیت نمایشی
حامد امرایی
۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
پنج شنبه، ساعت ۱۰:۳۰
خلاقیت تصویری و تجسمی
فرید رزاقی
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
جمعه، ساعت ۱۰
درک عمومی هنر
دکتر مجید آزادبخت
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
شنبه، ساعت ۹:۳۰
خلاقیت نمایشی
حامد امرایی
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
پنج شنبه، ساعت ۱۰:۳۰
خلاقیت تصویری و تجسمی
فرید رزاقی
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
جمعه، ساعت ۱۰
درک عمومی هنر
دکتر مجید آزادبخت
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
شنبه، ساعت ۹:۳۰
خلاقیت نمایشی
حامد امرایی

اطلاعیه های اختصاصی دوره باکس

هنرجوی گرامی به خانواده سی رنگ خوش آمدید.

لطفا هفته ای یکبار از این بخش بازدید نمایید تا در جریان اطلاعیه ها و برنامه های کلی قرار بگیرد.

اطلاعیه ۵ اسفند ۱۳۹۹

با عرض پوزش و عذرخواهی فراوان به خاطر کسالت مدرس محترم اولین جلسه ی خلاقیت موسیقی از تاریخ ۹ اسفند به روز دوشنبه ۱۱ اسفند ساعت ۱۰ تا ۱۴ موکول شده است.

لطفا از روی هر منابع کمک آموزشی درس خلاقیت موسیقی که در اختیار دارید مباحث نت نگاری و خطوط حامل و سر کلید ها را پیش خوانی نمایید.

برای دوره باکس تا کنکون برنامه ی فوق برنامه و کمک آموزشی در نظر گرفته نشده است.