کمک

(کتاب – مشاوره – کلاس آنلاین)

مدرسه آنلاین کنکور هنر

تحفیف های پلکانی سی رنگ

۴۰ درصد تخفیف برای ثبت نام کل دوره بدون سهمیه = ۷۹۹۹۹۹۹ تومان

۵۰ درصد تخفیف کل دوره برای خانواده فرهنگیان و معلمان = ۶۹۹۹۹۹۹ تومان

۶۰ درصد تخفیف کل دوره برای خانواده سفیران سلامت و کادر درمان = ۵۹۹۹۹۹۹ تومان

۷۰ درصد تخفیف کل دوره برای دانش آموزان با معدل بالای ۱۹:۵۰ در سال دهم و یازدهم = ۴۹۹۹۹۹۹ تومان

۸۰ درصد تخفیف کل دوره برای هنرجویان مناطق محروم و آسیب دیده = ۳۹۹۹۹۹۹ تومان