بودجه بندی آزمون های آزمایشی سی رنگ کنکور هنر 1401

نام درس

بودجه بندی

زبان و ادبیات فارسی

لغت و املاء، تاریخ ادبیات، قرابت معنایی: فصل 1 و 2 «ادبیات دهم و یازدهم»
آرایه‌های ادبی: قالب‌های شعری، تشبیه، استعاره، تشخیص، تضاد، تناقض، مجاز، اسلوب معادله، کنایه، جناس، واج‌آرایی
دستور زبان فارسی: مبحث "حذف"

زبان عربی

ترجمه = معرفه و نکره (الـــــ ، ی نسبت)، ترکیب‌های اسمی (اضافی، وصفی، نکره، نکته کروبی، نکات پایه (مثنی و جمع، هناک، اسم اشاره، کل)، معنی حروف جر، اسم فاعل و مفعول

فرهنگ و معارف اسلامی

درس 1 تا 4 یازدهم - درس 1 تا 3 دهم

زبان انگلیسی

واژگان: درس 1 و 2 دهم
گرامر: درس 2 و 3 یازدهم

درک عمومی هنر

موتیف (نقش‌مایه) - هنر ایران باستان - مکاتب هنری قرن 19 (نئوکلاسی‌سیم، رمانتی‌سیسم، باربیزون، ناتورئالیسم، رئالیسم) – هنر پیش از تاریخ، هنر بدوی، هنر پیشاکلمبی

درک عمومی ریاضی - فیزیک

محیط و مساحت (رابطه فیثاغورس، مثلث‌ها، چهارضلغی‌ها: ذوزنقه، متوازی‌الاضلاع، مربع، مستطیل، لوزی، کایت) + تقارن + شناخت اشکال و احجام + مضرب‌ها و نسبت طلایی

ترسیم فنی

نماشناسی تا سطح پیشرفته + روابط بین محیط و مساحت چند‌ضلعی‌های منتظم و غیرمنتظم، مثلث‌بندی نقشه‌ها + چندضلعی‌های محدب و مقعر

خلاقیت تصویری و تجسمی

مباحث و مفاهیم هنرهای تجسمی با تأکید بر (نقطه، خط، سطح، حجم) + موتیف + مکاتب هنری قرن 19 + درک و تحلیل تصاویر (منابع آزاد چاپی و مجازی)

خلاقیت نمایشی

تئاتر: یونان - روم - قرون وسطی
سینما: تاریخ پیدایش سینما
* لازم به ذکر است 20 درصد از سؤالات این آزمون اختصاص به درک تصاویر نمایشی خواهد داشت.

خلاقیت موسیقی

تئوری موسیقی: صوت‌شناسی – نت‌نگاری
تاریخ موسیقی: بافت و فرم موسیقیایی – موسیقی دوران باستان

خواص مواد

مفاهیم کلی خواص مواد، مواد و مصالح ساختمانی (زمین، کانی، سنگ)

نام درس

بودجه بندی

زبان و ادبیات فارسی

لغت و املاء، تاریخ ادبیات، قرابت معنایی: فصل 3 و 4 «ادبیات دهم و یازدهم»
آرایه‌های ادبی: حس‌آمیزی، اغراق، حسن تعلیل
دستور زبان فارسی: مبحث "افعال، نقش واژگان"
* لازم به ذکر است که 20 درصد سؤالات این آزمون از مباحث آزمون‌های‌ شماره 1 مطرح خواهد شد.

زبان عربی

ترجمه = اسم تفضیل، عدد (ترتیبی و اصلی)، نکات فعل (لم، لن، قد، امر، لا)
* لازم به ذکر است که 20 درصد سؤالات این آزمون از مباحث آزمون‌ شماره 1 مطرح خواهد شد.

فرهنگ و معارف اسلامی

درس 4 و 5 دهم - درس 1 تا 3 دوازدهم
* لازم به ذکر است که 20 درصد سؤالات این آزمون از مباحث آزمون‌ شماره 1 مطرح خواهد شد.

زبان انگلیسی

واژگان: درس 3 و 4 دهم
گرامر: درس 1 دهم و 1 یازدهم
* لازم به ذکر است که 20 درصد سؤالات این آزمون از مباحث آزمون‌ شماره 1 مطرح خواهد شد.

درک عمومی هنر

نقاشی پیش از اسلام - مکاتب نگارگری (بغداد، سلجوقی، تبریز اول، شیراز مغول، جلایری، هرات اولیه، هرات ثانویه، ترکمان، بخارا، تبریز دوم) - مکاتب هنری قرن 19 (امپرسیونیسم، نئوامپرسیونیسم، سمبولیسم، آرنوو) – هنر بین النهرین، هنر مصر، هنر هند
* لازم به ذکر است که 20 درصد سؤالات این آزمون از مباحث آزمون‌ شماره 1 مطرح خواهد شد.

درک عمومی ریاضی - فیزیک

محیط و مساحت (مباحث مثلث متوازی الاضلاع، نقاط همرسی اجزاء مثلث، محیط و مساحت دایره، قطاع و قطعه دایره) + معادلات و دستگاه‌ها
* لازم به ذکر است که 20 درصد سؤالات این آزمون از مباحث آزمون‌ شماره 1 مطرح خواهد شد.

ترسیم فنی

محیط و مساحت سطوح هاشورزده + محاسبه حجم از روی نما و حجم سه‌بعدی، روابط طولی در دایره، مجهول‌یابی مقدماتی، ترسیمات هندسی: عمود منصف، نیمساز و رابطه تالس در تقسیم پاره‌خط به نسبت معین
* لازم به ذکر است که 30 درصد سؤالات این آزمون از مباحث آزمون‌های شماره 1 و 2 مطرح خواهد شد.

خلاقیت تصویری و تجسمی

مباحث و مفاهیم هنرهای تجسمی با تأکید بر (ریتم، تضاد، تناسب، ترکیب) + مکاتب نگارگری + مکاتب هنری قرن 19 و 20 + درک و تحلیل تصاویر (منابع آزاد چاپی و مجازی)
* لازم به ذکر است که 30 درصد سؤالات این آزمون از مباحث آزمون‌های شماره 1 و 2 مطرح خواهد شد.

خلاقیت نمایشی

تئاتر: رنسانس ایتالیا - انگلستان - قرن 17
سینما: پیشگامان سینمای جهان
* لازم به ذکر است 20 درصد از سؤالات از این آزمون اختصاص به درک تصاویر نمایشی، تاریخ پیدایش عکاسی و سایر مباحث آزاد انیمیشن، موسیقی متن فیلم‌های سینمای جهان خواهد داشت.

خلاقیت موسیقی

تئوری موسیقی: فاصله
تاریخ موسیقی: پیش از اسلام، پس از اسلام، ایلخانان مغول، تیموریان، صفویه، پایان صفویه تا ابتدای قاجار
* لازم به ذکر است که 20 درصد سؤالات این آزمون از مباحث آزمون‌ شماره 1 مطرح خواهد شد.

خواص مواد

مواد و مصالح ساختمانی (خاک، آجر، آهک، گچ، سیمان، بتن)، چوب (ساختمان چوب، خواص فیزیکی چوب)
* لازم به ذکر است که 20 درصد سؤالات این آزمون از مباحث آزمون‌های شماره 1 طرح خواهد شد.

نام درس

بودجه بندی

زبان و ادبیات فارسی

لغت و املاء، تاریخ ادبیات، قرابت معنایی: فصل 1 تا 4 «ادبیات دوازدهم»
آرایه‌های ادبی: تضمین، تلمیح، مراعات نظیر، ایهام، ایهام تناسب
دستور زبان فارسی: مبحث " جمله‌های چند جزئی"
* لازم به ذکر است که 30 درصد سؤالات این آزمون از مباحث آزمون‌های‌ شماره 1 و 2 مطرح خواهد شد.

زبان عربی

ترجمه = فاعل و مفعول، مجهول، ماضی استمرای و بعید (افعال ناقصه، ترجمه کان)، مضارع التزامی (حروف ناصبه، ادوات شرط، انواع لـــــِ)
* لازم به ذکر است که 30 درصد سؤالات این آزمون از مباحث آزمون‌های‌ شماره 1 و 2 مطرح خواهد شد.

فرهنگ و معارف اسلامی

درس 4 تا 6 دوازدهم - درس 6 دهم
* لازم به ذکر است که 30 درصد سؤالات این آزمون از مباحث آزمون‌های‌ شماره 1 و 2 مطرح خواهد شد.

زبان انگلیسی

واژگان: درس 1 و 2 یازدهم
گرامر: درس 2 و 3 دهم
* لازم به ذکر است که 30 درصد سؤالات این آزمون از مباحث آزمون‌های‌ شماره 1 و 2 مطرح خواهد شد.

درک عمومی هنر

مکاتب نگارگری (قزوین، گورکانی، اصفهان، رقعه‌نگاری، دیوارنگاری، فرنگی‌سازی، فَترت، زند و قاجار، معاصر) – معماری (سبک خراسانی، سبک رازی) – مکاتب هنری قرن 20 (فوویسم، اکسپرسیونیسم، کوبیسم، نئو اکسپرسیونیسم) – هنر چین، هنر ژاپن
* لازم به ذکر است که 30 درصد سؤالات این آزمون از مباحث آزمون‌‌های شماره 1 و 2 مطرح خواهد شد.

درک عمومی ریاضی - فیزیک

تناسب + محاسبات عددی "4 عمل اصلی، کسر متعارفی، حاصل‌جمع‌های ثابت، مسائل «ارزش‌عددی» ارقام یک عدد، شمار مینیمم اعضای یک جمعیت در حضور ماکزیمم گروه مکمل + احجام (محاسبه حجم منشورها، هرم‌ها و کره، محاسبه اختلاف حجم دو حجم محیطی و محاطی)
* لازم به ذکر است که 30 درصد سؤالات این آزمون از مباحث آزمون‌های شماره 1 و 2 مطرح خواهد شد.

ترسیم فنی

محیط و مساحت سطوح هاشورزده + محاسبه حجم از روی نما و حجم سه‌بعدی، روابط طولی در دایره، مجهول‌یابی مقدماتی، ترسیمات هندسی: عمود منصف، نیمساز و رابطه تالس در تقسیم پاره‌خط به نسبت معین
* لازم به ذکر است که 30 درصد سؤالات این آزمون از مباحث آزمون‌های شماره 1 و 2 مطرح خواهد شد.

خلاقیت تصویری و تجسمی

مباحث و مفاهیم هنرهای تجسمی با تأکید بر (ریتم، تضاد، تناسب، ترکیب) + مکاتب نگارگری + مکاتب هنری قرن 19 و 20 + درک و تحلیل تصاویر (منابع آزاد چاپی و مجازی)
* لازم به ذکر است که 30 درصد سؤالات این آزمون از مباحث آزمون‌های شماره 1 و 2 مطرح خواهد شد.

خلاقیت نمایشی

تئاتر: قرن 18 و 19
سینما: ساختار سینما - انواع قطع سینمایی - لنزها
* لازم به ذکر است 30 درصد از سؤالات این آزمون اختصاص به درک تصاویر نمایشی، کتاب اصول و مبانی نمایش عروسکی (هنرستان) و سایر مباحث آزاد انیمیشن، موسیقی متن فیلم‌های سینمای جهان خواهد داشت.

خلاقیت موسیقی

تئوری موسیقی: گام ماژور
تاریخ موسیقی: دوران قاجار (نوازندگان تار و سه تار، سنتور، نی، کمانچه، ویلن، پیانو)
سازشناسی: سازهای موسیقی کلاسیک (زهی و کوبه‌ای)
* لازم به ذکر است که 30 درصد سؤالات این آزمون از مباحث آزمون‌های شماره 1 و 2 مطرح خواهد شد.

خواص مواد

مواد و مصالح ساختمانی (کامل)، چوب (کامل)
* لازم به ذکر است که 30 درصد سؤالات این آزمون از مباحث آزمون‌های شماره 1 و 2 طرح خواهد شد.

نام درس

بودجه بندی

زبان و ادبیات فارسی

فصل 4 ادبیات دهم – یازدهم – دوازدهم (لغت – املاء – تاریخ ادبیات) + آرایه های (تشبیه، استعاره، تشخیص، تضاد، تناقض + مجاز، اسلوب معادله، کنایه + جناس، واج آرایی، حس آمیزی، اغراق، حسن تعلیل تلمیح، تضمین، ایهام) + زبان فارسی (جمله های چندجزئی، گروه های اسمی)

زبان عربی

ترجمه + قواعد دهم و یازدهم

فرهنگ و معارف اسلامی

درس 1 تا 8 دهم

زبان انگلیسی

واژگان: درس 3 سال یازدهم و درس 1 سال دوازدهم + گرامر: درس 1 سال یازدهم، درس 2 سال دهم

درک عمومی هنر

معماری اسلامی از صفویان تا دوره معاصر، نگارگری اسلامی عهد صفوی، عکاسی 1 (فصل چهارم و پنجم)، صنایع دستی (چوب)، خوشنویسی از هنر کتابت در ایران تا آخر + تاریخ هنر جهان (اژه و یونان و اتروسک و روم باستان) + کتاب دانش فنی تخصصی انیمیشن (از سر واحد یادگیری 4 تا پویانمایی و الکترونیک)

درک عمومی ریاضی - فیزیک

محیط و مساحت (کامل) + تقارن + شناخت اشکال و احجام + محاسبات عددی + مضرب ها + نسبت طلایی + حجم + معادلات و دستگاه ها + تناسبات

ترسیم فنی

نماشناسی + مجهول یابی مقدماتی + ترسیمات هندسی + پرسپکتیو + انواع خطوط و صفحات خاص + مقیاس

خلاقیت تصویری و تجسمی

مباحث تصویرسازی کتاب سال دوازدهم هنرستان + کتاب خلاقیت تصویری فرید رزاقی (فصل پنجم / مباحث چاپ دستی و ماشینی ) + تصاویر کتاب های منابع آزاد + کات های سی رنگ

خلاقیت نمایشی

تئاتر: تئاتر قرن 20 و تئاتر مشرق زمین + سینما: مباحث فنی در سینما

خلاقیت موسیقی

سازشناسی غربی و هارمونی

خواص مواد

فلزات، چاپ

نام درس

بودجه بندی

زبان و ادبیات فارسی

فصل 5 و 6 ادبیات دهم، یازدهم، دوازدهم (لغت – املاء – تاریخ ادبیات) + آرایه های ترکیبی + زبان فارسی (انواع جمله، نکات پراکنده، گروه اسمی، ساختمان واژه)

زبان عربی

جامع (ترجمه + درک مطلب + قواعد) = (مطابق با آزمون های سراسری)

فرهنگ و معارف اسلامی

کل دهم و یازدهم

زبان انگلیسی

واژگان: درس 2 و 3 سال دوازدهم + گرامر: درس 3 و 4 سال دهم

درک عمومی هنر

مباحث تاریخ هنر ایران (پوشاک، زیورآلات، تزئین و نقش) + صنایع دستی (بافته داری) + تاریخ هنر جهان (هنر صدر مسیحیت) + کتاب دانش فنی تخصصی انیمیشن (از پویانمایی و الکترونیک تا پویانمایی و موسیقی)

درک عمومی ریاضی - فیزیک

تشابه + ریزعنوان ها + n ضلعی ها و n وجهی ها منتظم

ترسیم فنی

مجهول یابی پیشرفته + تمامی ریزعنوان ها (فصل چهارم جزوه ی ترسیم فنی)

خلاقیت تصویری و تجسمی

مباحث آرم و نشانه منطبق بر منابع هنرستان + منابع آزاد لوگوتایپ های ایرانی + درآمدی بر تجزیه و تحلیل آرم (فهیمه پهلوان) + کتاب خلاقیت تصویری فرید رزاقی ( فصل دوم) + معرفی سبک ها و مکاتب هنری پوستر منطبق بر کتاب درسی کارگاه گرافیک سال دوازدهم (کتاب معلم) + کتاب خلاقیت تصویری فرید رزاقی (فصل ششم) + فرهنگ گرافیک ترجمه فرهاد گشایش + مبانی هنرهای تجسمی آرمین هافمن و منابع دیگر ... + مباحث طراحی 1 و 2 منطبق بر کتاب های هنرستان + منابع آزاد در طراحی (کتاب شیوه طراحی ذهنی ناصر پلنگی) + کارگاه هنرهای 1 و 2 قدیم و جدید + دایرة المعارف هنر رویین پاکپاز + مباحث عکاسی 1 و 2 + نورپردازی تک چهره اثر نورنبرگ + ترکیب بندی در عکاسی هارولد مانته + کتاب خلاقیت تصویری مجیدآزادبخت (کامل)

خلاقیت نمایشی

تئاتر: نمایش در ایران، نمایشنامه نویسی در ایران + سینما: مباحث فنی در سینما، سبک های سینمایی + سینمای مستند

خلاقیت موسیقی

تاریخ موسیقی ایران و غرب + میزان + سازشناسی ایرانی و موسیقی ایرانی

خواص مواد

صنایع دستی، رنگ و ابزار هنری

نام درس

بودجه بندی

زبان و ادبیات فارسی

جامع

زبان عربی

جامع

فرهنگ و معارف اسلامی

جامع

زبان انگلیسی

جامع

درک عمومی هنر

تاریخ هنر جهان (هنر بیزانس، هنر قرون وسطی، هنر رنسانس، باروک و روکوکو) + عکاسی 2 (کل کتاب) + کتاب دانش فنی تخصصی انیمیشن (از پویانمایی و موسیقی تا سر تحلیل محتوا در پویانمایی)

درک عمومی ریاضی - فیزیک

کل مباحث ریاضی + فیزیک

ترسیم فنی

کل مباحث آزمون های گذشته + ابزار و تجهیزات و نقشه کشی معماری

خلاقیت تصویری و تجسمی

جامع

خلاقیت نمایشی

جامع

خلاقیت موسیقی

جامع

خواص مواد

جامع

نام درس

بودجه بندی

زبان و ادبیات فارسی

جامع

زبان عربی

جامع

فرهنگ و معارف اسلامی

جامع

زبان انگلیسی

جامع

درک عمومی هنر

تاریخ هنر جهان (هنر قرن نوزدهم و بیستم اروپا و هنر پیشا کلمبی) + کتاب دانش فنی تخصصی انیمیشن (از سر تحلیل محتوا در پویانمایی تا سر واحد یادگیری نو

درک عمومی ریاضی - فیزیک

جامع

ترسیم فنی

جامع

خلاقیت تصویری و تجسمی

جامع

خلاقیت نمایشی

جامع

خلاقیت موسیقی

جامع

خواص مواد

جامع

نام درس

بودجه بندی

زبان و ادبیات فارسی

جامع

زبان عربی

جامع

فرهنگ و معارف اسلامی

جامع

زبان انگلیسی

جامع

درک عمومی هنر

جامع

درک عمومی ریاضی - فیزیک

جامع

ترسیم فنی

جامع

خلاقیت تصویری و تجسمی

جامع

خلاقیت نمایشی

جامع

خلاقیت موسیقی

جامع

خواص مواد

جامع

نام درس

بودجه بندی

زبان و ادبیات فارسی

جامع

زبان عربی

جامع

فرهنگ و معارف اسلامی

جامع

زبان انگلیسی

جامع

درک عمومی هنر

جامع

درک عمومی ریاضی - فیزیک

جامع

ترسیم فنی

جامع

خلاقیت تصویری و تجسمی

جامع

خلاقیت نمایشی

جامع

خلاقیت موسیقی

جامع

خواص مواد

جامع

زمان بندی آزمون های 1401-1400

شماره آزمون

مهلت ثبت نام

برگزاری

ساعت

مرحله ای شماره یک

1400/07/26

1400/8/1

14:00

مرحله ای شماره دو

1400/08/18

1400/08/22

14:00

مرحله ای شماره سه

1400/09/16

1400/09/20

8:30

مرحله ای شماره چهار

1400/10/21

1400/10/25

14:00

مرحله ای شماره پنج

1400/11/26

1400/11/30

14:00

مرحله ای شماره شش

1400/12/17

1400/12/21

14:00

جامع شماره یک

1401/01/23

1401/01/27

8:30

جامع شماره دو

1401/02/20

1401/02/24

14:00

جامع شماره سه

1401/03/17

1401/03/21

14:00

مشاوره رایگان کنکور هنر