کنکور هنر آنلاین ۱۴۰۰ با سی رنگ

 

به “آس” (آنلاین سی رنگ) خوش آمدید

 

زبان و ادبیات فارسی – مدرس میلاد مطلبی

دانلود جزوه

منابع سنجش

تصویر کتاب
نام کتاب

کد کتاب

مقطع

سال چاپ

فارسی 1

۱۱۰۲۰۱

دهم

۹۷

فارسی 2

۱۱۱۲۰۱

یازدهم

۹۸

فارسی 3

۱۱۲۲۰۱

دوازدهم

۹۹

برای دانلود روی نام کتاب کلیک کنید.

منابع کمک آموزشی

تصویر کتاب

نام کتاب

مؤلف

انتشارات

الزام تهیه

در مسافت ادبیات، میلاد مطلبی

در مسافت ادبیات

میلاد مطلبی

-

ویژه کلاس های آنلاین

تناسب مفهومی و قرابت معنایی، نشر الگو

قرابت معنایی جامع

علیرضا عبدالمحمدی

نشر الگو

پیشنهادی

آرایه های ادبی

آرایه های ادبی

علیرضا عبدالمحمدی

نشر الگو

پیشنهادی

دستور زبان فارسی، نشر الگو

دستور زبان فارسی

علیرضا عبدالمحمدی

نشر الگو

پیشنهادی

لغت و املاء

لغت و املاء

علیرضا عبدالمحمدی

نشر الگو

پیشنهادی

آرایه های ادبی

تاریخ ادبیات + قلمروها

علیرضا عبدالمحمدی

نشر الگو

پیشنهادی

تناسب مفهومی و قرابت معنایی، هامون سبطی

تناسب مفهومی و قرابت معنایی

هامون سبطی

نشر دریافت

پیشنهادی

آرایه های ادبی

آرایه های ادبی

هامون سبطی

نشر دریافت

پیشنهادی

میلاد مطلبی ادبیات فارسی

زبان و ادبیات فارسی

مدرس میلاد مطلبی

 

کارشناس ارشد حقوق بین الملل

 

بیش از ده سال سابقه تدریس در مدارس و آموزشگاه ها

مؤلف کتاب در مسافت ادبیات

جلسه
شرح جلسه
۱
آرایه های تضاد و تناقض
۲
آرایه های تلمیح و تضمین، تناسب + قرابت معنایی
۳
آرایه های مجاز، اسلوب معادله + قرابت معنایی
۴
آرایه های جناس، کنایه + دستور زبان فارسی (جمله های چند جزئی)
۵
آرایه های حس آمیزی، واج آرایی + دستور زبان فارسی (جمله های چند جزئی)
۶
رفع اشکال
۷
آرایه های اغراق، حسن تعلیل + دستور زبان فارسی (جمله های چند جزئی) + قرابت معنایی
۸
آرایه های ایهام، ایهام تناسب + دستور زبان فارسی (جمله های چند جزئی) + قرابت معنایی
۹
آرایه های سجع، تمثیل، نماد، تکرار، اشتقاق + دستور زبان فارسی (افعال)
۱۰
آرایه های ترکیبی + دستور زبان بحث حذف + قرابت معنایی
۱۱
رفع اشکال
۱۲
آرایه های ترکیبی + دستور زبان فارسی (گروه اسمی)
۱۳
آرایه های ترکیبی + دستور زبان فارسی (گروه اسمی) + قرابت معنایی
۱۴
آرایه های ترکیبی + دستور زبان فارسی (گروه اسمی) + قرابت معنایی
۱۵
آرایه های ترکیبی + دستور زبان فارسی (گروه اسمی) + قرابت معنایی
۱۶
آرایه های ترکیبی + دستور زبان فارسی (گروه اسمی) + قرابت معنایی
۱۷
رفع اشکال
۱۸
دستور زبان فارسی (نکات پراکنده) + قرابت معنایی
۱۹
دستور زبان فارسی (نکات پراکنده) + قرابت معنایی
۲۰
دستور زبان فارسی (نکات پراکنده) + قرابت معنایی
۲۱
لغت و املاء
۲۲
لغت و املاء
۲۳
رفع اشکال
۲۴
دستور زبان فارسی (نکات پراکنده) + آرایه های ترکیبی + قرابت معنایی
۲۵
دستور زبان فارسی (نکات پراکنده) + آرایه های ترکیبی + قرابت معنایی
۲۶
تجزیه و تحلیل تست های کنکور ریاضی و تجربی ۹۹
۲۷
تجزیه و تحلیل تست های کنکور هنر ۹۸ و ۹۹
۲۸
تجزیه و تحلیل تست های کنکور ریاضی و تجربی ۹۸
۲۹
تجزیه و تحلیل تست های کنکور هنر و تجربی ۹۷
۳۰
دوره و رفع اشکال

توجه: لطفا هفته ای یکبار برنامه هفتگی را مشاهده نمایید.

لازم به ذکر است که این برنامه به صورت خودکار در صورت تغییر احتمالی در زمان و تاریخ کلاس یک درس برای همه ی دوره ها به روزرسانی می گردد و ضرورتی ندارد همه ی دروس را به صورت جداگانه کنترل نمایید.

روز هفته

زنگ اول
(۱۴:۰۰ تا ۱۵:۳۰)

زنگ دوم
(۱۶:۰۰ تا ۱۷:۳۰)

زنگ سوم
(۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰)

یک شنبه

درک عمومی ریاضی - فیزیک

ترسیم فنی

دوشنبه

زبان و ادبیات فارسی

فرهنگ و معارف اسلامی
شروع کلاس از (۱۵:۴۵)

خلاقیت تصویری و تجسمی

سه شنبه

خلاقیت موسیقی

زبان انگلیسی

درک عمومی هنر

چهارشنبه

زبان عربی

خلاقیت نمایشی

اطلاعیه های اختصاصی درس زبان و ادبیات فارسی

آخرین اخبار مربوط به درس زبان و ادبیات فارسی در اینجا قرار خواهد گرفت.

اطلاعیه های عمومی و کلی

کد اطلاعیه

شرح

خوش آمدگویی
هنرجوی گرامی از اینکه شما عضوی از خانواده ی کنکور هنر هستید بسیار خرسندیم و امیدواریم در طول سال تحصیلی لحظات خوبی را در کنار هم سپری نماییم. آرزوی ما موفقیت روزافزون شماست و این اطمینان را به شما می دهیم در همه ی مراحل در کنار شما خواهیم بود و از هیچ تلاشی برای کسب بهترین نتیجه در کنکور دریغ نخواهیم کرد.
آزمون اول
هنرجوی گرامی به علت تعطیلی کرونا و همچنین تعطیلات چند روزه برای هماهنگی بودجه بندی آزمون آنلاین با دانش آموزان حضوری، آزمون مرحله ای اول با یک هفته تاخیر در تاریخ چهارشنبه ۳۰ مهرماه برگزار خواهد شد.

برای درس زبان و ادبیات فارسی هنوز برنامه ی فوق برنامه و کمک آموزشی بارگذاری نشده است.