کنکور هنر آنلاین ۱۴۰۰ با سی رنگ

 

به “آس” (آنلاین سی رنگ) خوش آمدید

 

زبان عربی – مدرس علی بهرامی نسب

منابع سنجش

تصویر کتاب
نام کتاب

کد کتاب

مقطع

سال چاپ

فارسی و نگارش 1

۱۱۰۲۰۶

دهم

۹۷

زبان عربی (2)

۱۱۱۲۰۶

یازدهم

۹۸

فارسی و نگارش 3

۱۱۲۲۰۶

دوازدهم

۹۹

برای دانلود روی نام کتاب کلیک کنید.

منابع کمک آموزشی

تصویر کتاب

نام کتاب

مؤلف

انتشارات

الزام تهیه

بدون تصویر

عربی جامع

علی بهرامی نسب

-

ویژه کلاس های آنلاین

عربی جامع، ایاد فیلی

عربی جامع

ایاد فیلی

نشر الگو

پیشنهادی

علی بهرامی نصب

زبان عربی

مدرس علی بهرامی نسب

 

کارشناس ارشد حقوق

 

بیش از بیست سال سابقه تدریس در مدارس و آموزشگاه ها

 

جلسه
شرح جلسه
۱
ترجمه: ترکیب ها و معرفه و نکره
۲
ترجمه: ترکیب ها و معرفه و نکره
۳
ترجمه: نکات پایه
۴
ترجمه: مشتق
۵
ترجمه: فعل
۶
ترجمه: معلوم و مجهول
۷
ترجمه: افعال ناقصه
۸
ترجمه: انواع ماضی (کان – جمله وصفیه)
۹
ترجمه: انواع مضارع (حروف ناصبه / شرط / وصفیه) + انواع (لـ )
۱۰
ترجمه: انواع مضارع (حروف ناصبه / شرط / وصفیه) + انواع (لـ )
۱۱
ترجمه: انواع لا
۱۲
ترجمه: رفع اشکال و تکمیلی
۱۳
قواعد: نکات پایه
۱۴
قواعد: مشتق
۱۵
قواعد: معلوم و مجهول
۱۶
قواعد: افعال ناقصه
۱۷
قواعد: جمله وصفیه
۱۸
قواعد: شرط و ناصبه و انواع لـ
۱۹
قواعد: ثلاثی مجرد و مزید
۲۰
قواعد: جمله فعلیه و اسمیه
۲۱
قواعد: درک مطلب
۲۲
قواعد: تحلیل صرفی
۲۳
قواعد: ضبط حرکت
۲۴
قواعد: رفع اشکال و تکمیلی
۲۵
بررسی و تحلیل تست های کنکور سال های اخیر

توجه: لطفا هفته ای یکبار برنامه هفتگی را مشاهده نمایید.

لازم به ذکر است که این برنامه به صورت خودکار در صورت تغییر احتمالی در زمان و تاریخ کلاس یک درس برای همه ی دوره ها به روزرسانی می گردد و ضرورتی ندارد همه ی دروس را به صورت جداگانه کنترل نمایید.

روز هفته

زنگ اول
(۱۴:۰۰ تا ۱۵:۳۰)

زنگ دوم
(۱۶:۰۰ تا ۱۷:۳۰)

زنگ سوم
(۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰)

یک شنبه

درک عمومی ریاضی - فیزیک

ترسیم فنی

دوشنبه

زبان و ادبیات فارسی

فرهنگ و معارف اسلامی
شروع کلاس از (۱۵:۴۵)

خلاقیت تصویری و تجسمی

سه شنبه

خلاقیت موسیقی

زبان انگلیسی

درک عمومی هنر

چهارشنبه

زبان عربی

خلاقیت نمایشی

اطلاعیه های اختصاصی درس زبان عربی

زمان آغاز این درس از هفته ی اول مهرماه خواهد بود.

اطلاعیه های عمومی و کلی

کد اطلاعیه

شرح

خوش آمدگویی
هنرجوی گرامی از اینکه شما عضوی از خانواده ی کنکور هنر هستید بسیار خرسندیم و امیدواریم در طول سال تحصیلی لحظات خوبی را در کنار هم سپری نماییم. آرزوی ما موفقیت روزافزون شماست و این اطمینان را به شما می دهیم در همه ی مراحل در کنار شما خواهیم بود و از هیچ تلاشی برای کسب بهترین نتیجه در کنکور دریغ نخواهیم کرد.
آزمون اول
هنرجوی گرامی به علت تعطیلی کرونا و همچنین تعطیلات چند روزه برای هماهنگی بودجه بندی آزمون آنلاین با دانش آموزان حضوری، آزمون مرحله ای اول با یک هفته تاخیر در تاریخ چهارشنبه ۳۰ مهرماه برگزار خواهد شد.

برای درس زبان عربی هنوز برنامه ی فوق برنامه و کمک آموزشی بارگذاری نشده است.