کنکور هنر آنلاین 1401 با سی رنگ

 

به (آنلاین سی رنگ) خوش آمدید

 

زبان عربی – مدرس علی بهرامی نسب

منابع سنجش

تصویر کتاب
نام کتاب

کد کتاب

مقطع

سال چاپ

فارسی و نگارش 1

110206

دهم

97

زبان عربی (2)

111206

یازدهم

98

فارسی و نگارش 3

112206

دوازدهم

99

برای دانلود روی نام کتاب کلیک کنید.

منابع کمک آموزشی

تصویر کتاب

نام کتاب

مؤلف

انتشارات

الزام تهیه

بدون تصویر

عربی جامع

علی بهرامی نسب

-

ویژه کلاس های آنلاین

عربی جامع، ایاد فیلی

عربی جامع

ایاد فیلی

نشر الگو

پیشنهادی

علی بهرامی نسب کنکور هنر

زبان عربی

مدرس علی بهرامی نسب

 

کارشناس ارشد حقوق

 

بیش از بیست سال سابقه تدریس در مدارس و آموزشگاه های معتبر

 

جلسه
شرح جلسه
1
ترجمه: معرفه و نکره (الـ ره معنی اسم اشاره – ی نسبت – نکته مردی که ...)
2
ترجمه: ترکیب‌های اسمی (اضافی – وصفی – نکره – نکته‌ی کروبی)
3
ترجمه: ترکیب‌های اسمی (اضافی – وصفی – نکره – نکته‌ی کروبی)
4
ترجمه: نکات پایه (مثنی و جمع – هناک – اسم اشاره – کل)
5
ترجمه: معنی حروف جر، اسم فاعل و مفعول
6
ترجمه: اسم تفضیل
جلسات فوق العاده
فلاش‌بک تابستان (دوره جلسه اول تا هفتم مباحث مربوط به ترجمه)
8
ترجمه: نکات فعل (لم – لن – قد – امر – لا)
9
ترجمه: فاعل و مفعول
10
ترجمه: مجهول
11
ترجمه: ماضی استمراری و بعید (افعال ناقصه – ترجمه کان)
12
ترجمه: مضارع التزامی (حروف ناصبه – ادوات شرط – انواع لـِ)
جلسات فوق العاده
فلاش‌بک زمستان (دوره ی تمامی مباحث مربوط به ترجمه)
13
قواعد: تعداد اسم، اسم مشتق
14
قواعد: اسم جامد و مشتق (اسم تفضیل)
15
قواعد: اسم معرفه و نکره، جمله وصفیه
16
قواعد: ترکیب‌های اسمی
17
قواعد: اعداد (شمارشی – ترتیبی – روزهای‌ هفته – ساعت)
18
قواعد: افعال ماضی و مضارع (انواع لا - انواع لـِ)
19
قواعد: جملات شرطی – افعال ناقصه
20
قواعد: جمله فعلیه – نون وقایه
21
قواعد: فعل مجهول
22
قواعد: افعال ثلاثی مزید
23
قواعد: تحلیل صرفی فعل
24
قواعد: تحلیل صرفی اسم
25
قواعد: ضبط حرکات
جلسات فوق العاده
فلاش‌بک بهار / (دوره‌ی تمامی مباحث مربوط به قواعد)
26
جمع بندی و درک مطلب (تست‌های پیشرفته)
27
جمع بندی و درک مطلب (تست‌های پیشرفته)

توجه: لطفا هفته ای یکبار برنامه هفتگی را مشاهده نمایید.

لازم به ذکر است که این برنامه به صورت خودکار در صورت تغییر احتمالی در زمان و تاریخ کلاس یک درس برای همه ی دوره ها به روزرسانی می گردد و ضرورتی ندارد همه ی دروس را به صورت جداگانه کنترل نمایید.

روز هفته

زنگ اول
(14:00 تا 15:30)

زنگ دوم
(16:00 تا 17:30)

زنگ سوم
(18:00 تا 19:30)

یک شنبه

خلاقیت نمایشی

معارف اسلامی

درک عمومی ریاضی و فیزیک

دوشنبه

زبان و ادبیات فارسی

درک عمومی هنر

خلاقیت تصویری و تجسمی

سه شنبه

خلاقیت موسیقی

ترسیم فنی

مشاوره عمومی

چهارشنبه

عربی

زبان انگلیسی

خواص مواد

اطلاعیه های اختصاصی درس زبان عربی

به زودی زمان برگزاری شروع این درس اعلام خواهد شد.

اطلاعیه های عمومی و کلی

کد اطلاعیه

شرح

خوش آمدگویی
هنرجوی گرامی از اینکه شما عضوی از خانواده سی رنگ هستید بسیار خرسندیم و امیدواریم در طول سال تحصیلی لحظات خوبی را در کنار هم سپری نماییم. آرزوی ما موفقیت روزافزون شماست و این اطمینان را به شما می دهیم در همه ی مراحل در کنار شما خواهیم بود و از هیچ تلاشی برای کسب بهترین نتیجه برای شما در کنکور دریغ نخواهیم کرد.
شروع کلاس های تابستان
درس های درک عمومی هنر، درک عمومی ریاضی و فیزیک، خلاقیت موسیقی از هفته اول مرداد آغاز خواهند شد و سایر دروس به ترتیب اولویت از هفته های آتی اضافه خواهد شد. تمامی دروس از هفته اول مهرماه آغاز خواهند شد.

تاکنون برای درس زبان عربی، برنامه فوق‌العاده و کمک‌آموزشی در نظر گرفته نشده است.

مشاوره رایگان کنکور هنر