کتابت و نگارگری

معرفی رشته ی کتابت و نگارگری

کتابت، فن آوری سنتی و دستی تولید نسخ خطی است که شامل هنرهایی مانند خوشنویسی ، تذهیب ، نگارگری ، جدول کشی و صحافی می باشد و در گروه هنرهای سنتی و صنایع دستی ایران قرار می گیرد .

در دوره ی کارشناسی ” کتابت و نگارگری ” دانشجویان با کتاب سازی در هنر اسلامی آشنا می شوند که شامل : کاغذ سازی ، ترتیب سطر بندی و خطاطی ، تعیین محل نقاشی و نوشته ها ، نگارگری ، خطاطی ، تذهیب ، تشعیر ، جدول کشی ، مهر و نقش ، طلا افشانی ، قطعه سازی و مرقع سازی ، شیرازه بندی ، تجلید و صحافی و نیز نگارگری ایرانی ویژگی  های مهم نگارگری ایران که به مینیاتور شهرت یافته به شرح زیر است:

–          هنری ذهنی و ملکوتی است و به عوامل مادری و عینی توجهی ندارد .

–          تفکر برانگیز بوده و با اندیشه ی بیننده سر و کار دارد .

–          درون گرا است و بیننده را از هیاهو به سکوت و از اضطراب به آرامش فرا می خواند .

–          دو بعدی است و بعد سوم را به آن معنی که در پرسپکتیو علمی و نقاشی مغرب زمین وجود داشته ، ندارند .

–          مخاطب را از عالم صورت به عالم معنی و دنیای ملموسات به دنیای ذهن هدایت می کند .

 

 

زمینه ی شغلی :

دانشجویان این رشته تا حدودی می توانند زمینه های شغلی صنایع دستی را دنبال کنند . اما نزدیکی بیشتر این رشته با هنرهای تجسمی و بخصوص نقاشی است . اما آنچه که مشخص است ، این است که دلیل وجود چنین رشته ای در دانشگاه ها برای جلوگیری از به فراموشی سپرده شدن این رشته است .

 

درس های این رشته در طول تحصیل :

آشنایی با رشته‌های هنری معاصر ، آشنایی با سایر هنرها ، آشنایی با مبانی برنامه ریزی کالبدی ، آشنایی با مرمت ابنیه ، آشنایی با معماری اسلامی ، آشنایی با معماری جهان ، آشنایی با معماری معاصر ، آشنایی با هنر در تاریخ 1 و 2 ، آشنایی با هنرهای سنتی ایران 1 و 2 ، اخلاق و تربیت اسلامی 1 و 2 ، انسان، طبیعی، معماری ، ایران شناسی ، بیان معماری 1 و 2 ، برداشت از بناهای تاریخی ، تاریخ طراحی صنعتی و اختراعات ، تحلیل فضاهای شهری ، تحقیق در صنایع دستی ایران 1 و 2 ، خوشنویسی و طراحی حروف 1 و 2 و 3 ، روستا 1 و2 ، هندسه نقوش در صنایع دستی ایران 1 و 2 ، طرح معماری 1 و 2 و 3 و 4 ، فرآیند و روش های معماری ، مرمت و نگهداری آثار هنری 1 ، کارگاه مواد و روشهای ساخت 1 و 2 و 3 ، و …

مشاوره رایگان کنکور هنر