کنکور هنر آنلاین ۱۴۰۰ با سی رنگ

 

به “آس” (آنلاین سی رنگ) خوش آمدید

 

درک عمومی ریاضی – فیزیک – مدرس امیرمهدی نجومیان

دانلود جزوه ی ریاضی

منابع سنجش

تصویر کتابنام کتاب

کد کتاب

پایه تدریس

رشته

منابع این درس شامل ریاضیات ۱ و ۲ و ۳ مقطع متوسطه اول و دوم، فیزیک متوسطه دوم، هندسه متوسطه دوم به صورت پراکنده می باشد. لذا برای این درس جزوه ی اختصاصی ارائه می شود.

برای دانلود روی نام کتاب کلیک کنید.

منابع کمک آموزشی

تصویر کتاب

نام کتاب

مؤلف

انتشارات

الزام تهیه

برای این درس جزوات اختصاصی ارائه می شود
مهدی نجومیان

درک عمومی ریاضی – فیزیک

مدرس امیرمهدی نجومیان

 

مهندسی الکترونیک

 

سی سال سابقه تدریس در مدارس و آموزشگاه ها

مدیریت آموزشگاه سی رنگ

مؤلف مجموعه کتاب های کات، ده سال کنکور هنر، مشاوره و …

 

 

جلسه
شرح جلسه
۱
توضیح در مورد سیلابس درس درک عمومی ریاضی – فیزیک + تدریس مضرب ها، نسبت طلایی، شناخت اشکال و احجام، محاسبات عددی
۲
تدریس مساحت چند ضلعی های محصور، نسبت سطح سیاه و سفید، طول ها و مسیرهای فیثاغورسی
۳
حل تست های جلسه دوم + تدریس رادیکال ۲ برابر بودن قطر مربع نسبت به ضلع آن و رادیکال ۲ برابر بودن وتر مثلث قائم الزاویه متساوی الساقین نسبت به ضلع آن
۴
حل تست های باقیمانده جلسه سوم + تدریس مبحث تقارن
۵
حل تست های باقیمانده جلسات گذشته
۶
تدریس مبحث محیط و مساحت و چهارضلعی ها + رفع اشکال جلسات سوم و چهارم
۷
تدریس مثلث متساوی الاضلاع + رفع اشکال جلسات گذشته
۸
تدریس نقطه ی همرسی میانه های مثلث + رفع اشکال و حل تست های باقیمانده از جلسات ۴ و ۵ و ۶
۹
تدریس محیط، مساحت، دایره، قطاع و قطعه دایره، طول کمان، محیط سطوح محدود به دوایر، طول تسمه
۱۰
ادامه تدریس جلسه ۹ + رفع اشکال جلسات ۶ و ۷ و ۸
۱۱
رفع اشکال و حل تست های جلسات ۶ تا ۱۰
۱۲
رفع اشکال و حل تست های جلسات ۱ تا ۱۰
۱۳
تدریس محاسبات عددی (کسر متعارفی، حاصل جمع های ثابت در سطر یا سطح، مسائل ارزش عددی، ارقام یک عدد، عدد مجذور کامل، مینیمم "تعدادی از یک جمعیت در حضور ماکزیممی از گروه دیگر"
۱۴
تدریس معادلات و دستگاه ها (معادله درجه اول، دستگاه معادلات، معادله ی درجه دوم)
۱۵
تدریس تناسب (تناسب مستقیم و مسائل درصد، مسائل مرتبط با نسبت یا درصد، تناسب معکوس، مسائل کار همزمان)
۱۶
رفع اشکال و حل تست های باقیمانده از جلسات ۱۳، ۱۴، ۱۵
۱۷
تدریس حجم (محاسبه حجم منشورها، هرم ها و کره) + رفع اشکال جلسات ۱۳، ۱۴، ۱۵
۱۸
تدریس محاسبه اختلاف حجم (احجام محاطی و محیطی) + رفع اشکال و حل تست های باقیمانده از جلسات ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۷
۱۹
تدریس احجام حاصل از دوران سطوح، مسائل مربوط به روابط بین "سطح" و "حجم"
۲۰
تدریس مسائل مربوط به K و k 2 و k3 برابر شدن طول، سطح و حجم جسم دوم (با ابعاد K برابر) نبست به جسم اول + رفع اشکال و حل تست های باقیمانده از جلسات ۱۷، ۱۸، ۱۹
۲۱
تدریس تشابه، نسبت تشابه به رابطه ی تالسی، نسبت مساحت مثلث های متشابه
۲۲
تدریس روابط طولی در مثلث قائم الزاویه + رفع اشکال و حل تست های باقیمانده از جلسات ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱
۲۳
تدریس ریز عنوان ها: غلظت محلول ها، زاویه عقربه های ساعت، بخش پذیری
۲۴
تدریس اتحادها و آنالیز ترکیبی + رفع اشکال و تست های باقیمانده از جلسات ۲۱، ۲۲، ۲۳
۲۵
رفع اشکال و حل تست های باقیمانده از جلسات ۱ تا ۲۴
۲۶
رفع اشکال و حل تست های باقیمانده از جلسات ۱ تا ۲۴
۲۷
تدریس فیزیک مبحث نور (زاویه های تابش و بازتابش در آینه تخت، آینه های کروی)
۲۸
تدریس فیزیک مبحث نور (عدسی ها، شکست نور، ترکیب رنگ های نور)
۲۹
تدریس فیزیک الکتریسیته (قانون اهم، رابطه توان با مقدار مقاومت) و شدت جریان های عبوری، رابطه بار الکترونی و شرت جریان
۳۰
تدریس ریزعنوان های فیزیک: حرکت، چگالی، جرم و وزن، فشار، کار و انرژی، نیروها، صوت، امواج، گرما
۳۱
حل تست های کنکورهای سراسری ۹۵،۹۶،۹۷،۹۸،۹۹ (داخل کشور)
۳۲
حل تست های کنکورهای سراسری ۹۵،۹۶،۹۷،۹۸،۹۹ (داخل کشور)
۳۳
حل تست های کنکورهای سراسری ۹۵،۹۶،۹۷،۹۸،۹۹ (داخل کشور)
۳۴
حل تست های کنکورهای سراسری ۹۵،۹۶،۹۷،۹۸،۹۹ (داخل کشور)
۳۵
حل تست های کنکورهای سراسری ۹۵،۹۶،۹۷،۹۸،۹۹ (داخل کشور)

توجه: لطفا هفته ای یکبار برنامه هفتگی را مشاهده نمایید.

لازم به ذکر است که این برنامه به صورت خودکار در صورت تغییر احتمالی در زمان و تاریخ کلاس یک درس برای همه ی دوره ها به روزرسانی می گردد و ضرورتی ندارد همه ی دروس را به صورت جداگانه کنترل نمایید.

روز هفته

زنگ اول
(۱۴:۰۰ تا ۱۵:۳۰)

زنگ دوم
(۱۶:۰۰ تا ۱۷:۳۰)

زنگ سوم
(۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰)

یک شنبه

درک عمومی ریاضی - فیزیک

ترسیم فنی

دوشنبه

زبان و ادبیات فارسی

فرهنگ و معارف اسلامی
شروع کلاس از (۱۵:۴۵)

خلاقیت تصویری و تجسمی

سه شنبه

خلاقیت موسیقی

زبان انگلیسی

درک عمومی هنر

چهارشنبه

زبان عربی

خلاقیت نمایشی

اطلاعیه های اختصاصی درک عمومی ریاضی - فیزیک

اولین جلسه درک عمومی ریاضی فیزیک روز یک شنبه ۱۶ شهریور برگزار خواهد شد.

اطلاعیه های عمومی و کلی

کد اطلاعیه

شرح

خوش آمدگویی
هنرجوی گرامی از اینکه شما عضوی از خانواده ی کنکور هنر هستید بسیار خرسندیم و امیدواریم در طول سال تحصیلی لحظات خوبی را در کنار هم سپری نماییم. آرزوی ما موفقیت روزافزون شماست و این اطمینان را به شما می دهیم در همه ی مراحل در کنار شما خواهیم بود و از هیچ تلاشی برای کسب بهترین نتیجه در کنکور دریغ نخواهیم کرد.
آزمون اول
هنرجوی گرامی به علت تعطیلی کرونا و همچنین تعطیلات چند روزه برای هماهنگی بودجه بندی آزمون آنلاین با دانش آموزان حضوری، آزمون مرحله ای اول با یک هفته تاخیر در تاریخ چهارشنبه ۳۰ مهرماه برگزار خواهد شد.

برای درس درک عمومی ریاضی – فیزیک هنوز برنامه ی فوق برنامه و کمک آموزشی بارگذاری نشده است.