کنکور هنر آنلاین ۱۴۰۰ با سی رنگ

 

به “آس” (آنلاین سی رنگ) خوش آمدید

 

ترسیم فنی – مدرس امیرمهدی نجومیان

منابع سنجش

تصویر کتاب
نام کتاب

کد کتاب

پایه تدریس

رشته

کاربرد رایانه در نقشه کشی معماری

۲۱۲۶۶۴

دوازدهم

نقشه کشی معماری

ترسیم فنی و نقشه کشی

۲۱۰۶۲۴

دهم

نقشه کشی معماری

برای دانلود روی نام کتاب کلیک کنید.

منابع کمک آموزشی

تصویر کتاب

نام کتاب

مؤلف

انتشارات

الزام تهیه

برای این درس جزوات اختصاصی ارائه می شود
مهدی نجومیان

ترسیم فنی

مدرس امیرمهدی نجومیان

 

مهندسی الکترونیک

 

سی سال سابقه تدریس در مدارس و آموزشگاه ها

مدیریت آموزشگاه سی رنگ

مؤلف مجموعه کتاب های کات، ده سال کنکور هنر، مشاوره و …

 

 

جلسه
شرح جلسه
۱
توضیح در مورد سیلابس درس ترسیم فنی + تدریس نماشناسی (سطح مقدماتی) + تمرینات جزوه ی نماشناسی
۲
حل تمرینات نماشناسی (سطح مقدماتی و متوسط) + تدریس روابط بین محیط و مساحت چند ضلعی های منتظم و غیر منتظم + مثلث بندی + چند ضلعی های محدب و مقعر
۳
حل تمرینات نماشناسی (سطح پیشرفته) + رفع اشکال جلسات ۱ و ۲ + تدریس محیط و مساحت سطوح هاشورزده
۴
حل تمرینات و تست های نماشناسی + تدریس نماشناسی احجام دوار + ادامه تدریس محیط و مساحت سطوح هاشورزده + رفع اشکال تست های قبلی
۵
حل تست های نماشناسی تا پایان احجام دوار + تدریس انواع زوایا در دایره (محاطی، مرکزی، ضللی) چند ضلعی ها و چند وجهی های منتظم
۶
تدریس محاسبات مربوط به حجم از روی نماها و احجام مکعب مستطیل گونه + رفع اشکال جلسات ۳، ۴، ۵
۷
تدریس مجهول یابی (مقدماتی) + رفع اشکال تست های جلسات ۱ تا ۶
۸
تدریس ادامه مجهول یابی (مقدماتی) + تدریس ترسیمات هندسی، رسم و خصوصیات عمود منصف، رابطه تالس در تقسیم پاره خط به نسبت معین
۹
تدریس اجزاء مثلث ها (نیمسازها، میانه ها، ارتفاع ها و عمود منصف ها) و بررسی نقطه ی همرسی آن ها
۱۰
تدریس رسم قوس ها و دوایر مماس از بیرون و درون بر دوایر و خطوط + ادامه تمرینات مجهول یابی (سطح متوسط) + رفع اشکال جلسات ۸ و ۹
۱۱
تدریس n ضلعی ها و n وجهی های منتظم و رسم زوایای خاص و تقسیم زاویه به قسمت های مساوی + ادامه تمرینات مجهول یابی (سطح متوسط)
۱۲
رسم چند ضلعی های منتظم با استفاده از دایره – رسم و مشخصات محاسباتی و هندسی بیضی، ادامه تمرینات مجهول یابی (سطح متوسط)
۱۳
تدریس ریزعنوان ها: پرسپکتیو، انواع خطوط و صفحات خاص، ادامه ی تمرینات مجهول یابی (سطح متوسط)
۱۴
تدریس مقیاس و کاغذهای استاندارد، اوضاع نسبی دو دایره در صفحه، اوضاع نسبی دو خط در فضا
۱۵
تدریس خطوط رابط بین تصاویر، مختصات نقطه در فضا، تحویل جزوه ابزار و تجهیزات ترسیم فنی و نقشه کشی معماری
۱۶
تدریس مجهول یابی (سطح دشوار) + رفع اشکال و حل تست های باقیمانده از جلسات ۱۲، ۱۳، ۱۴
۱۷
تدریس مجهول یابی (سطح دشوار) + رفع اشکال و حل تست های باقیمانده از جلسات گذشته
۱۸
رفع اشکال و حل تست های باقیمانده از جلسات ۸ تا ۱۷
۱۹
تدریس برش + حل تمرینات مربوطه + رفع اشکال و حل تست های باقیمانده از جلسات ۸ تا ۱۷
۲۰
ادامه ی حل تمرینات برش + حل آزمون سراسری سال ۱۳۸۴ + حل تست های باقیمانده از جلسات ۱ تا ۱۸
۲۱
ادامه ی حل تمرینات برش + حل آزمون سراسری سال ۱۳۸۵ + حل تست های باقیمانده از جلسات ۱ تا ۱۸
۲۲
تکمیل تمرینات و تست های مجهول یابی و برش + حل آزمون سراسری سال ۱۳۸۶
۲۳
تکمیل تمرینات و تست های مجهول یابی و برش + حل آزمون سراسری سال ۱۳۸۷
۲۴
حل آزمون های سراسری سال ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹
۲۵
حل آزمون های سراسری سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱
۲۶
حل آزمون های سراسری سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳
۲۷
حل آزمون های سراسری سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵
۲۸
حل آزمون های سراسری سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷
۲۹
حل آزمون های سراسری سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹
۳۰
جمع بندی نهایی آزمون های سراسری سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۹

توجه: لطفا هفته ای یکبار برنامه هفتگی را مشاهده نمایید.

لازم به ذکر است که این برنامه به صورت خودکار در صورت تغییر احتمالی در زمان و تاریخ کلاس یک درس برای همه ی دوره ها به روزرسانی می گردد و ضرورتی ندارد همه ی دروس را به صورت جداگانه کنترل نمایید.

روز هفته

زنگ اول
(۱۴:۰۰ تا ۱۵:۳۰)

زنگ دوم
(۱۶:۰۰ تا ۱۷:۳۰)

زنگ سوم
(۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰)

یک شنبه

درک عمومی ریاضی - فیزیک

ترسیم فنی

دوشنبه

زبان و ادبیات فارسی

فرهنگ و معارف اسلامی
شروع کلاس از (۱۵:۴۵)

خلاقیت تصویری و تجسمی

سه شنبه

خلاقیت موسیقی

زبان انگلیسی

درک عمومی هنر

چهارشنبه

زبان عربی

خلاقیت نمایشی

اطلاعیه های اختصاصی ترسیم فنی

اولین جلسه ترسیم فنی روز یک شنبه ۱۶ شهریور برگزار خواهد شد.

اطلاعیه های عمومی و کلی

کد اطلاعیه

شرح

خوش آمدگویی
هنرجوی گرامی از اینکه شما عضوی از خانواده ی کنکور هنر هستید بسیار خرسندیم و امیدواریم در طول سال تحصیلی لحظات خوبی را در کنار هم سپری نماییم. آرزوی ما موفقیت روزافزون شماست و این اطمینان را به شما می دهیم در همه ی مراحل در کنار شما خواهیم بود و از هیچ تلاشی برای کسب بهترین نتیجه در کنکور دریغ نخواهیم کرد.
آزمون اول
هنرجوی گرامی به علت تعطیلی کرونا و همچنین تعطیلات چند روزه برای هماهنگی بودجه بندی آزمون آنلاین با دانش آموزان حضوری، آزمون مرحله ای اول با یک هفته تاخیر در تاریخ چهارشنبه ۳۰ مهرماه برگزار خواهد شد.

برای درس ترسیم فنی هنوز برنامه ی فوق برنامه و کمک آموزشی بارگذاری نشده است.