کنکور هنر آنلاین 1401 با سی رنگ

 

به (آنلاین سی رنگ) خوش آمدید

 

ترسیم فنی – مدرس مهندس امیرمهدی نجومیان

منابع سنجش

تصویر کتاب
نام کتاب

کد کتاب

پایه تدریس

رشته

کاربرد رایانه در نقشه کشی معماری

212664

دوازدهم

نقشه کشی معماری

ترسیم فنی و نقشه کشی

210624

دهم

نقشه کشی معماری

برای دانلود روی نام کتاب کلیک کنید.

منابع کمک آموزشی

تصویر کتاب

نام کتاب

مؤلف

انتشارات

الزام تهیه

برای این درس جزوات اختصاصی ارائه می شود
ترسیم فنی امیرمهدی نجومیان

ترسیم فنی

مدرس امیرمهدی نجومیان

 

مهندسی الکترونیک

 

سی سال سابقه تدریس در مدارس و آموزشگاه ها

مدیریت آموزشگاه سی رنگ

مؤلف مجموعه کتاب های کات، ده سال کنکور هنر، مشاوره و …

 

 

جلسه
شرح جلسه
1
توضیح در مورد سیلابس درس ترسیم فنی + تدریس نماشناسی (سطح مقدماتی) + تمرینات جزوه نماشناسی
2
حل تمرینات نماشناسی (سطح مقدماتی و متوسط) + تدریس روابط بین محیط و مساحت چند‌ضلعی‌های منتظم و غیر منتظم + مثلث‌بندی + چند‌ضلعی‌های محدب و مقعر
3
تکمیل تست‌ها و تمرینات نماشناسی (سطح مقدماتی و متوسط)
4
حل تمرینات نماشناسی (سطح پیشرفته) + رفع اشکال جلسات 1 و 2 + تدریس محیط و مساحت سطوح هاشورزده
5
حل تمرینات و تست‌های نماشناسی (سطح پیشرفته) + تدریس نماشناسی احجام دوار + ادامه تدریس محیط و مساحت سطوح هاشورزده + رفع اشکال تست‌های قبلی
6
حل تست‌های نماشناسی تا پایان احجام دوار + تدریس انواع زوایا در دایره (محاطی، مرکزی، ظلّی) چندضلعی‌ها و چندوجهی‌های منتظم
7
تدریس محاسبات مربوط به حجم از روی نماها و احجام مکعب مستطیل‌گونه + رفع اشکال جلسات 3، 4، 5، 6
8
تکمیل مباحث نماشناسی و تست‌های هندسه در ترسیم
9
تدریس مجهول‌یابی (مقدماتی) + رفع اشکال تست‌های جلسات 1 تا 8
10
ادامه تدریس مجهول‌یابی (مقدماتی) + تدریس ترسیمات هندسی، رسم و خصوصیات عمود‌منصف، رابطه تالس در تقسیم پاره خط به نسبت معین
11
تدریس اجزاء مثلث‌ها (نیمسازها، میانه‌ها، ارتفاع‌ها و عمود منصف‌ها) و بررسی نقطه‌ همرسی آن‌ها
12
تدریس رسم قوس‌ها و دوایر مماس از بیرون و درون بر دوایر و خطوط + ادامه تمرینات مجهول‌یابی (سطح متوسط) + رفع اشکال جلسات 9، 10، 11
13
تدریس n ضلعی‌ها و n وجهی‌های منتظم و رسم زوایای خاص و تقسیم زاویه به قسمت‌های مساوی + ادامه تمرینات مجهول‌یابی (سطح متوسط)
14
رسم چندضلعی‌های منتظم با استفاده از دایره – رسم و مشخصات محاسباتی و هندسی بیضی، ادامه تمرینات مجهول‌یابی (سطح متوسط)
15
تکمیل تست‌های ترسیمات هندسی و تست‌های مجهول‌یابی (سطح متوسط)
16
تدریس ریزعنوان‌ها: پرسپکتیو، انواع خطوط خاص، ادامه‌ تمرینات مجهول‌یابی (سطح متوسط)
17
تدریس ریزعنوان‌ها: انواع صفحات خاص و اوضاع نسبی دو خط در فضا، ادامه‌ تمرینات مجهول‌یابی (سطح متوسط)
18
تدریس مقیاس و کاغذهای استاندارد، اوضاع نسبی دو دایره در صفحه
19
تدریس خطوط رابط بین تصاویر، مختصات نقطه در فضا، شروع مطالعه جزوه ابزار و تجهیزات ترسیم فنی و نقشه‌کشی معماری
20
تکمیل مباحث قبلی و حل تست‌های ریزعنوان‌ها
21
تدریس مجهول‌یابی (سطح دشوار) + رفع اشکال و حل تست‌های باقیمانده از جلسات گذشته
22
تدریس مجهول‌یابی (سطح دشوار) + رفع اشکال و حل تست‌های باقیمانده از جلسات گذشته
23
رفع اشکال و حل تست‌های باقیمانده از جلسات گذشته
24
مرور نکات و تعاریف مهم کتاب ترسیم فنی و نقشه‌‌کشی معماری (رشته معماری)
25
تدریس برش + حل تمرینات مربوطه + رفع اشکال و حل تست‌های باقیمانده از جلسات گذشته
26
ادامه حل تمرینات برش + حل تست‌های باقیمانده از جلسات گذشته
27
ادامه حل تمرینات برش + حل تست‌های باقیمانده از جلسات گذشته
28
تحلیل آزمون سراسری 1399 (داخل کشور)
29
تحلیل آزمون سراسری 1400 (داخل کشور)
30
تحلیل آزمون سراسری 1400 (خارج از کشور)

توجه: لطفا هفته ای یکبار برنامه هفتگی را مشاهده نمایید.

لازم به ذکر است که این برنامه به صورت خودکار در صورت تغییر احتمالی در زمان و تاریخ کلاس یک درس برای همه ی دوره ها به روزرسانی می گردد و ضرورتی ندارد همه ی دروس را به صورت جداگانه کنترل نمایید.

روز هفته

زنگ اول
(14:00 تا 15:30)

زنگ دوم
(16:00 تا 17:30)

زنگ سوم
(18:00 تا 19:30)

یک شنبه

خلاقیت نمایشی

معارف اسلامی

درک عمومی ریاضی و فیزیک

دوشنبه

زبان و ادبیات فارسی

درک عمومی هنر

خلاقیت تصویری و تجسمی

سه شنبه

خلاقیت موسیقی

ترسیم فنی

مشاوره عمومی

چهارشنبه

عربی

زبان انگلیسی

خواص مواد

اطلاعیه های اختصاصی ترسیم فنی

آغاز اولین جلسه ترسیم فنی هفته اول شهریور خواهد بود.

اطلاعیه های عمومی و کلی

کد اطلاعیه

شرح

خوش آمدگویی
هنرجوی گرامی از اینکه شما عضوی از خانواده سی رنگ هستید بسیار خرسندیم و امیدواریم در طول سال تحصیلی لحظات خوبی را در کنار هم سپری نماییم. آرزوی ما موفقیت روزافزون شماست و این اطمینان را به شما می دهیم در همه ی مراحل در کنار شما خواهیم بود و از هیچ تلاشی برای کسب بهترین نتیجه برای شما در کنکور دریغ نخواهیم کرد.
شروع کلاس های تابستان
درس های درک عمومی هنر، درک عمومی ریاضی و فیزیک، خلاقیت موسیقی از هفته اول مرداد آغاز خواهند شد و سایر دروس به ترتیب اولویت از هفته های آتی اضافه خواهد شد. تمامی دروس از هفته اول مهرماه آغاز خواهند شد.

تاکنون برای درس ترسیم فنی، برنامه فوق‌العاده و کمک‌آموزشی در نظر گرفته نشده است.

مشاوره رایگان کنکور هنر