لطفا گوشی خود را عمودی نگه دارید

کات

کنکور + آموزش + تست

تبدیل 1822 صفحه ی 10 کتاب درسی مختلف به 44 صفحه ی A3

اطلاعات نوارگونه ای در پاراگراف های کتب درسی به نمودار درختواره مبدل گردیده

تبدیل 1691 تصویر موجود در 1822 صفحه از کتاب های درسی به 11 صفحه بزرگ کات

شماره گذاری تصاویر و قرار دادن توضیحات زیرنویس تصاویر در صفحات زیرین صفحه ی تصویر

طراحی تست های تصویری به تعداد تصاویر قرار گرفته در صفحه ی تصاویر

طراحی تست های متعدد مفهومی از متن کتب درسی

امکان استفاده از کات به شکل پوستر بر روی دیوار و به شکل کتاب بر روی میز

نمودار درسی کنکور هنر

بسته ی آموزشی کات ((کنکور، آموزش و تست)) مجموعه ای است بی نظیر برای آموزش، آزمایش و جمع بندی مهمترین منابع کنکور هنر که از سوی سازمان سنجش و آموزش کشور معرفی گردیده است.

فلسفه ی پیدایش چنین مجموعه ای بر پایه ی گستراندن مقادیر زیادی از اطلاعات موجود در صفحات کوچک بر روی یک صفحه ی بزرگتر بنا گردیده است، بدین مفهوم که این مجموعه داوطلب را از ورق زدن های پیاپی کتب درسی بی نیاز می سازد.

هنگام مطالعه ی یک کتاب، هر برگی که ورق می خورد زیر خود، ورق های پیشین – داده های معما گونه ی بی شماری – را پنهان می سازد و داوطلب مرتباً نیازمند آن است که اطلاعات قبلا مطالعه شده ی خود را در ذهن یادآوری کند و مطمئن گردد که هیچ نکته ای را فراموش نکرده است. چنین مراجعاتی به صفحات پیشین یک کتاب درسی کاری بسیار دشوار و طاقت فرسا، و در بسیاری از موارد ناممکن است، به طوری که غالباً هنرجو ترجیح می دهد کل کتاب را دوباره از ابتدا بخواند که بیهودگی و عدم امکان زمانی و عقلانی چنین امری پر واضح است.

هنگامی که مطالب یک کتاب درسی – تصاویر، زیرنویس ها و متون – در یک سطح گسترده در کنار هم قرار می گیرد ارتباط بین آن ها چنان در کنار یکدیگر به وضوح دیده می شود و اطلاعات درسی آن چنان طبقه بندی و آدرس دهی می گردد، که امکان بازگشت های مکرر چشم را بر اطلاعات قبلا مطالعه شده میسر می سازد، یعنی بدون نیاز به جستجو در ورق های قبلی چشم هنرجو در کسری از ثانیه به مطالب یا تصاویر درسی مراجعه کرده و از تثبیت آن ها در ذهن خود مطمئن می گردد.

جمع آوری مجموعه کات در 10 عنوان مدیون تلاش های خستگی ناپذیر و پی گیرانه تیمی متشکل از استادان برجسته، مولفین و ویراستاران صاحب نام مختلف است که در مدت سه سال انجام چنین پروژه ای را ممکن ساختند.

 

مجموعه 10 عنوان منتشر شده کات شامل:
44 صفحه خلاصه درس نموداری

بیش از 3263 تست مشتمل بر:
1726 تست تصویری
1537 تست مفهومی

از این مجموعه به زودی منتشر خواهد شد:
کات های دروس عمومی
کات درک عمومی ریاضی و فیزیک
کات خلاقیت تصویری
کات خلاقیت نمایشی
کات خلاقیت موسیقی
کات خواص مواد

شما می توانید مجموعه کات را با یک تلفن و توسط پیک در مدت زمان کمتر از 6 ساعت در محل مورد نظر دریافت نموده و یا از طریق همین سایت سفارش دهید.

همچنین می توانید از طریق مراجعه حضوری به آموزشگاه و یا بازدید از غرفه ی سی رنگ در نمایشگاه بین الملی کتاب این مجموعه را به همراه مجموعه های کمک آموزشی دیگر دریافت نمایید.

کات کنکور هنر
کنکور هنر خلاصه نویسی

 

مشاوره رایگان کنکور هنر