هنر اسلامی

معرفی رشته ی هنر اسلامی:

ویژگی‌های هنر و فرهنگ اسلامی ایران در ادوار اسلامی ، زاده تلاش و فعالیت‌های هنرمندانی است كه در دامن فرهنگ اسلامی پرورش یافته‌اند. ویژگی‌های فنی و زیبایی‌شناسی آثار دوران اسلامی همواره منطبق با جهان‌بینی هنرمند مسلمان بوده است. هنرمند مسلمان در پی ایجاد تفاهم و تعامل میان صورت و معنا و برآوردن نیازهای مادی و معنوی انسان در مرحله آفرینش اثر هنری مهارت فنی را با معرفت دینی درمی‌آمیزد و بدین‌ترتیب اثر هنری ضمن دارابودن وجه مهم كاربرد، دارای وجه باطنی و مفاهیم دینی نیز می‌گردد.

واژه ی سنت به مفهوم وسیع كلمه دین از دلالت‌های مهم نحوة حضور هنر ایران در دوران باستان و اسلامی به شمار می‌رود.

برنامه درسی كارشناسی هنر اسلامی مبتنی بر هنرهایی است كه ریشه در اعماق دین اسلام دارد. دوره كارشناسی هنر اسلامی به منظور احیاء- توسعه- ترویج و تقویت هنرهای اسلامی در جامعه ایران و تربیت كارشناسانی آگاه و متخصص در یكی از زیر مجموعه‌های هنر اسلامی یعنی هنرهای صناعی در پنج گرایش: شیشه، سفال،‌ هنر و صنایع چوب، نگارگری، هنر و صنایع فلز طراحی گردیده است.

دانشجویان پس از گذرانیدن دروس پایه- اصلی و تخصصی مشترك با انتخاب یكی از گرایش‌ها واحدهای تخصصی مربوطه را كه به آموزش نكات فنی اختصاص یافته می‌گذراند. امید است با عنایات و توفیقات حق تعالی و همت و تلاش مسئولان و دست‌اندركاران با اجرای مناسب و هماهنگ برنامه طراحی‌شده بتوان گامی مؤثر در اعتلای فرهنگ و هنر ایران اسلامی‌مان برداریم.

 

تعریف و هدف:

دوره آموزش كارشناسی هنر اسلامی یكی از دوره‌های آموزشی عالی است كه هدف از برگزاری این دوره ترتیب افراد متخصص، پژوهشگر و ژرف‌اندیش است كه ضمن آگاهی به مبانی نظری و عملی هنر اسلامی، موجبات تقویت و تحكیم آن را فراهم آورند.

 

اهمیت و ضرورت:

احیاء و توسعه فرهنگ و هنر اسلامی ایران

وسعت بخشیدن به پژوهش در زمینه هنر اسلامی در جهت رقاء و اعتلای فرهنگ اصلی و حاكم ایران

تكیه و تأكید بر حفظ و صیانت اصالت‌ها و ارزش‌های حاكم بر هنر اسلامی

ضرورت پژوهش و تحقیق نظری و عملی در هنر اسلامی به منظور تطبیق با شرایط و نیازهای جامعه امروز

فراهم آوردن زمینه‌های تداوم هنر اسلامی و حیات گسترده آن در آینده

اهمیت جایگاه هنر اسلامی با توجه به وجود آثار گرانبها و در دسترس- اساتید هنرمند و كهنسال- منابع حوزه‌ای- نسخ خطی و كتابخانه‌ای كشور

 

نقش و توانایی:

تربیت كارشناسانی آگاه و محقق كه ضمن شناخت نسبت به مبانی نظری و عملی موجبات احیاء و تقویت و تحكیم هنر اسلامی را فراهم سازند.

توانایی در بررسی- تحلیل و شناخت طرح‌ها و نقوش اصیل و نسبت آنها با فرهنگ و تفكر اسلامی.

توانایی در ارزیابی- ارزشیابی و كارشناسی هنر اسلامی.

كسب مهارت در اجرای مراحل مختلف ایجاد و ساخت یكی از رشته‌های هنر اسلامی از مرحله طراحی تا انتخاب مواد اولیه، شكل‌بخشی و مراحل تكمیلی آن.

توانایی در همكاری با واحدهای دولتی و خصوصی.

توانایی در اداره یك واحد و یا كارگاه از اولین مرحله تا آخرین مراحل پایانی.

توانایی شناخت اقتصاد و بازار جهانی به منظور عرضه آثار هنری به بازارهای جهانی.

مشاوره رایگان کنکور هنر