رتبه های برتر کنکور کارشناسی

تینا احمدی
تینا احمدی رتبه 9 گرافیک دانشگاه هنر
ستاره صمدی
ستاره صمدی رتبه 89 ادبیات نمایشی دانشگاه هنر
یاسمن فرازان
یاسمن فرازان رتبه 1 طراحی صنعتی دانشگاه تهران
نوید ایزد
نوید ایزد رتبه 13 آهنگسازی دانشگاه تهران
مشاهده سایر رتبه های برتر