رتبه های برتر کنکور کارشناسی

مریم قربانی
مریم قربانی رتبه 9 کارگردانی دانشگاه هنر
ستاره صمدی
ستاره صمدی رتبه 89 ادبیات نمایشی دانشگاه هنر
نوید ایزد
نوید ایزد رتبه 13 آهنگسازی دانشگاه تهران
فائزه تهرانی
فائزه تهرانی رتبه 14 گرافیک دانشگاه تهران
مشاهده سایر رتبه های برتر