رتبه های برتر کنکور کارشناسی

مهرانه حاجی هاشمی
مهرانه حاجی هاشمی رتبه 107 نقاشی دانشگاه الزهرا
کیمیا نیکپور
کیمیا نیکپور رتبه 50 ادبیات نمایشی دانشگاه هنر
سارینا نامی
سارینا نامی رتبه 11 مجسمه سازی دانشگاه تهران
مهدیه امامی
مهدیه امامی رتبه 93 رشته ی نمایش
مشاهده سایر رتبه های برتر