رتبه های برتر کنکور کارشناسی

طلیعه جعفری
طلیعه جعفری رتبه 93 صنایع دستی الزهرا
صبا صفائی
صبا صفائی رتبه 32 نوازندگی دانشگاه هنر
سحر افشار
سحر افشار رتبه 6 صنایع دستی دانشگاه هنر
مهرانه حاجی هاشمی
مهرانه حاجی هاشمی رتبه 107 نقاشی دانشگاه الزهرا
مشاهده سایر رتبه های برتر