رتبه های برتر کنکور کارشناسی

سارینا نامی
سارینا نامی رتبه 11 مجسمه سازی دانشگاه تهران
سمن شیخی
سمن شیخی رتبه 8 نمایش دانشگاه هنر
نوید ایزد
نوید ایزد رتبه 13 آهنگسازی دانشگاه تهران
مهدیه امامی
مهدیه امامی رتبه 93 رشته ی نمایش
مشاهده سایر رتبه های برتر