رتبه های برتر کنکور کارشناسی

فائزه تهرانی
فائزه تهرانی رتبه 14 گرافیک دانشگاه تهران
سارینا نامی
سارینا نامی رتبه 11 مجسمه سازی دانشگاه تهران
اشکان قلی پور
اشکان قلی پور رتبه 1 سینما دانشگاه هنر
سحر افشار
سحر افشار رتبه 6 صنایع دستی دانشگاه هنر
مشاهده سایر رتبه های برتر