چارت آموزشی رشته های دانشگاهی

کتابت و نگارگری

کد : هنرهای تجسمی

حجم فایل : 2.2 مگابایت فرمت فایل : PDF تعداد دانلود : 0 دانلود

کارگردانی تلویزیونی

کد : هنرهای کاربردی

حجم فایل : 0.9 مگابایت فرمت فایل : PDF تعداد دانلود : 0 دانلود

چند رسانه ای

کد : هنرهای نمایشی

حجم فایل : 5 مگابایت فرمت فایل : PDF تعداد دانلود : 0 دانلود

چاپ

کد : هنرهای کاربردی

حجم فایل : 0.8 مگابایت فرمت فایل : PDF تعداد دانلود : 0 دانلود

هنرهای صناعی

کد : هنرهای تجسمی

حجم فایل : 2.8 مگابایت فرمت فایل : PDF تعداد دانلود : 0 دانلود

هنر اسلامی

کد : هنرهای کاربردی

حجم فایل : 4.4 مگابایت فرمت فایل : PDF تعداد دانلود : 0 دانلود

نوازندگی موسیقی جهانی

کد : موسیقی

حجم فایل : 3.1 مگابایت فرمت فایل : PDF تعداد دانلود : 0 دانلود

نوازندگی موسیقی ایرانی

کد : موسیقی

حجم فایل : 3.1 مگابایت فرمت فایل : PDF تعداد دانلود : 0 دانلود

نمایش عروسکی

کد : هنرهای نمایشی

حجم فایل : 3.9 مگابایت فرمت فایل : PDF تعداد دانلود : 0 دانلود

نقاشی ایرانی

کد : هنرهای کاربردی

حجم فایل : 13.7 مگابایت فرمت فایل : PDF تعداد دانلود : 0 دانلود

نقاشی

کد : هنرهای تجسمی

حجم فایل : 5.6 مگابایت فرمت فایل : PDF تعداد دانلود : 0 دانلود

موسیقی نظامی

کد : موسیقی

حجم فایل : 3.3 مگابابت فرمت فایل : PDF تعداد دانلود : 0 دانلود

موزه

کد : هنرهای کاربردی

حجم فایل : 5.4 مگابایت فرمت فایل : PDF تعداد دانلود : 0 دانلود

مهندسی معماری

کد : معماری

حجم فایل : 9.7 مگابایت فرمت فایل : PDF تعداد دانلود : 0 دانلود

مهندسی شهرسازی

کد : معماری

حجم فایل : 10.3 مگابایت فرمت فایل : PDF تعداد دانلود : 0 دانلود

معماری داخلی

کد : معماری

حجم فایل : 11.8 مگابایت فرمت فایل : PDF تعداد دانلود : 0 دانلود

مرمت بناهای تاریخی

کد : معماری

حجم فایل : 1.1 مگابایت فرمت فایل : PDF تعداد دانلود : 0 دانلود

مرمت آثار تاریخی

کد : معماری

حجم فایل : 1.1 مگابایت فرمت فایل : PDF تعداد دانلود : 0 دانلود

مجسمه سازی

کد : معماری

حجم فایل : 4 مگابایت فرمت فایل : PDF تعداد دانلود : 0 دانلود

فرش

کد : هنرهای کاربردی

حجم فایل : 8 مگابایت فرمت فایل : PDF تعداد دانلود : 0 دانلود

عکاسی

کد : هنرهای تجسمی

حجم فایل : 10.8 مگابایت فرمت فایل : PDF تعداد دانلود : 0 دانلود

طراحی پارچه

کد : هنرهای کاربردی

حجم فایل : 1.2 مگابایت فرمت فایل : PDF تعداد دانلود : 0 دانلود

طراحی و ساخت طلا و جواهر

کد : هنرهای کاربردی

حجم فایل : 2.6 مگابایت فرمت فایل : PDF تعداد دانلود : 0 دانلود

طراحی لباس

کد : هنرهای تجسمی

حجم فایل : 1.2 مگابایت فرمت فایل : PDF تعداد دانلود : 0 دانلود

طراحی صنعتی

کد : هنرهای کاربردی

حجم فایل : 10.5 مگابایت فرمت فایل : PDF تعداد دانلود : 0 دانلود

طراحی صحنه

کد : هنرهای کاربردی

حجم فایل : 0.8 مگابایت فرمت فایل : PDF تعداد دانلود : 0 دانلود

صنایع دستی

کد : هنرهای کاربردی

حجم فایل : 1.4 مگ فرمت فایل : PDF تعداد دانلود : 0 دانلود

سینما

کد : هنرهای نمایشی

حجم فایل : 2.2 مگابایت فرمت فایل : PDF تعداد دانلود : 0 دانلود

تولید سیما

کد : هنرهای کاربردی

حجم فایل : 1.7 مگابایت فرمت فایل : PDF تعداد دانلود : 0 دانلود

تلویزیون و هنرهای دیجیتال

کد : هنرهای نمایشی

حجم فایل : 0.8 مگابایت فرمت فایل : PDF تعداد دانلود : 0 دانلود

باستان شناسی

کد : هنرهای تجسمی

حجم فایل : 0.8 مگابایت فرمت فایل : PDF تعداد دانلود : 0 دانلود

بازیگری – کارگردانی

کد : هنرهای نمایشی - منسوخ

حجم فایل : 3.9 مگابایت فرمت فایل : PDF تعداد دانلود : 0 دانلود

بازیگری

کد : هنرهای نمایشی

حجم فایل : 3.9 مگابایت فرمت فایل : PDF تعداد دانلود : 0 دانلود

آهنگسازی

کد : موسیقی

حجم فایل : 3.5 مگابایت فرمت فایل : PDF تعداد دانلود : 0 دانلود

ارتباط تصویری

کد : هنرهای کاربردی

حجم فایل : 9.5 مگابایت فرمت فایل : PDF تعداد دانلود : 0 دانلود
مشاوره رایگان کنکور هنر